ONZE DIENSTEN

Voor alle projecten en producten waar de maatschappij belang bij heeft, kunnen wij de juiste professionals leveren. Dit kan zijn voor het op de markt brengen van een duurzaam product. Voor het overdragen van het eigenaarschap over een wijk aan de bewoners. Voor de sfeer onder de eigen medewerkers te boosten, of bijvoorbeeld het vormgeven van een nieuwe samenwerkingsconstructie tussen bedrijven en welzijnsorganisaties.

Wij hebben professionals in ons midden met expertises uiteenlopend van projectleiding, communicatie, branding, ontwerp & design, participatie, financiën tot de productie van evenementen. Al onze leden hebben uitgebreide ervaring, vaak binnen meerdere sectoren.

PROFESSIONALS

Afhankelijk van de opdracht zijn er meerdere mogelijkheden om de beste professional voor u te vinden. Uiteraard wilt u de juiste expertise in huis krijgen, maar ook de klik is van belang. Het resultaat wordt vaak beter als de professional en de opdrachtgever elkaar goed kunnen verstaan en de sfeer optimaal is.

Bij een eenvoudig project met een korte looptijd kan er gekozen worden voor een quick-fix. Wij nemen de kandidaat direct mee waarvan we het grote vermoeden hebben dat hij of zij geschikt zal zijn. Opdrachten die langdurig of anderszins intensief zijn, hebben een andere aanpak nodig. Afhankelijk van de wensen kunnen we het aannameproces gezamenlijk vormgeven.

Het kan uiteraard zijn dat wij niet de meest perfecte kandidaat binnen de gelederen hebben. Wij zullen er dan alles aan doen om diegene te vinden. Als samenwerkingsverband van professionals die allen in verbinding staan met vele anderen, beschikken wij over een zeer groot netwerk. De juiste kandidaat is altijd snel gevonden.

Het voordeel om via ons een professional in te huren, is dat wij niet alleen een groot netwerk aan kwalitatief hoogstaande professionals hebben, maar ook dat we alle zorgen wegnemen rondom de wet DBA, bij ziekte of bij ontevredenheid gedurende het proces. Als organisatie vangen wij alle mogelijke knelpunten op.

PROJECTGROEPEN

Met onze grote groep professionals zijn we in staat om alle mogelijke projectgroepen te formeren en die flexibel in te richten. Voor het ontwerp van een project zijn vaak andere mensen nodig dan voor de uitvoering, en met onze groep kunnen wij de juiste persoon op het juiste moment inzetten.

Het succes hangt van vele factoren af. De expertises, de onderlinge verhoudingen, de timing van inzet, het rekening houden met stakeholders en het contact met de opdrachtgever vragen allemaal om aandacht. Daarom houden we daar al vanaf het prille begin rekening mee en we houden het met een projectbestuur gedurende het proces ook goed in de gaten.

RECHTSPERSOON FACILITERING

Als coöperatie hebben we de mogelijkheid om elk project te faciliteren. Dit kan zijn voor een samenwerking tussen bedrijven en welzijnsorganisaties of bijvoorbeeld voor ondernemende wijkbewoners. In vele steden en gemeenten zijn er projecten waarvoor de overheid, de gemeente of een fonds geld beschikbaar wil stellen, maar wat ze niet direct aan deelnemende organisaties of aan individuen willen of mogen uitgeven. Een rechtspersoon die tussen geldschieter en projectteam in staat, is daar vaak bij gewenst. Met onze coöperatie kunnen wij die uitkomst bieden. Gezamenlijk met het aanstellen van een procesbewaker kunnen wij het geld voor ieder project beheren, uitgeven en naderhand met een financieel rapport verantwoorden.